Färskvarukompaniet är ett försäljningsbolag mot den svenska dagligvaru- och storköksmarknaden

Vår affärsidé är kort, enkel och tydlig.

Förse mellansverige med omnejd med färskvaror, lokala och unika produkter, med stark fokusering på matkvalitet och alltid till marknadmässiga priser.

Detta innebär att:

Färskvarukompaniet på ett försäljningseffektivt sätt möjliggör för Sveriges livsmedelskedjor och Storköksgrossister att saluföra mindre och medelstora leverantörers produkter.